Moon G

37 tekstów – auto­rem jest Moon G. 

KREW I CIEMNOŚĆ (piosenka)

Wy­kona­nie : 
Odtwórz
I. Dziec­ko wysłane tam, na wojnę ...
ku­la przeszy­wa młodą pierś ...
tu ważne gadów są pieniądze
i niewin­ności krwa­wa śmierć.

Zrodzo­ny z grzechu w bezmyślności
wciąż po tym świecie błąkam się,
ciem­ność przeszyła mnie do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:12

Tajemnicze Przesłanie

Uka­załeś się mi Panie
na lus­trza­nej, płyn­nej ścianie
i w przy­tul­nym pokoiku
dziew­czy­ny na czar­no ubranej.

Uka­załeś mi się noca
i przed trwogą uchroniłeś,
gdy mnie sza­rość chciała pożreć
do świata swych snów zaprosiłeś.

I zab­rałeś mnie do ma­giczne­go lasu
na niewiary­god­ny koncert
i dałeś mi na błądze­nie mnóstwo czasu
wiedząc, że drogę od­na­leźć zdążę.

Zaak­cepto­wałeś mnie ta­kiego ja­kim jestem
i poz­wo­liłeś nap­ra­wić mo­je błędy.
Te­raz spo­koj­nie idę i już nie biegnę
tyl­ko rozsądnie roz­ważam którędy. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 21:50

Szesnasty Marca 2018

Mo­je naj­droższe kocha­nie ...
to było uda­ne spotkanie,
które­go obo­je tak bardzo
te­raz potrzebowaliśmy.

Zbyt długo się nie widzieliśmy
i dla­tego nasz te­lefo­niczny kontakt
często sta­wał się skomplikowany
i kończył moc­nym zdenerwowaniem.

Dziś zno­wu Cię zobaczyłem,
spoj­rzałem w twe oczy i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 20:15

Wena Joanna

Gdy w mych żyłach płynie lód,
wściekłym by­kom daję radę.
Gdy mnie ból po­wala z nóg ...
wte­dy nig­dy się nie kładę.

Gdy Cię widzę, lód topnieje,
byków nie ma, w żyłach grzeje.
Ból od­chodzi i się rodzi ...
NADZIEJA ...

Nadzieja, że kiedyś przyj­dzie ten dzień,
w którym poślu­bię Cię
i wniknę po­między twe no­gi, doz­nając ...
SPEŁNIENIA.

* Dla Joasi * 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:20

Co ja­kiś czas do­wiaduję się o so­bie cze­goś no­wego, za każdym ra­zem kiedy wy­daje mi się że już wszys­tko o so­bie wiem ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:47

+ Świnie W Kotlinie +

Ob­co­wałem ze świniami
gdy pra­cowałem w Kot­li­nie ...
u fa­ceta, co hodował
na swej far­mie te świnie.

Ha­rowałem dwa miesiące
w ich ohyd­nym fetorze
kiedy często było nawet
mi­nus trzy­naście na dworze.

I łapałem ja te świnie
i przez mu­rek przerzucałem,
gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:37

* Ktoś Ważny *

Ory­ginal­ny tek­st piosen­ki i przekład : 
MOON G Neverhood
Odtwórz
Wyjdź na zewnątrz nocą i ro­zej­rzyj się ...
Spójrz jak gwiaz­dy mi­gocą, tam na niebie hen.
Ja nie widzę by one po­ruszały się,
bo ich ruch [...] — czytaj całość

wiersz • 17 stycznia 2017, 07:41

Wiara Godna Poświęcenia

Pan Je­zus Chrystus
to pre­kur­sor zombizmu,
bo po tym jak umarł
to szyb­ko zmartwychwstał.

No jak to to tak to ???
Miał za nas umrzeć
a on już po trzech dniach
opuścił se trum­ne ???

A prze­cież już podczas
os­tatniej wieczerzy
wie­dział, że jutro
będzie już nie żył ...

Nie wcis­kaj mi kitu,
że wie­rzysz w te bajki,
że zaszła Maryja
bez wejścia w nią fajki. 

wiersz • 17 stycznia 2017, 07:17

m.ś.z.

Był tak pew­ny, że Si­mon go nie zabije,
że nie po­myślał, że wystarczy,
że on ko­goś o to pop­ro­si ...

' Bądźcie tak dob­rzy i za­bij­cie go,
wkhur­wia mnie '.

Dwóch zbirów wiel­kiego Cocteau
do ko­min­ka zanosi
i jest już tyl­ko drew­nem, które pa­li się. 

wiersz • 16 stycznia 2017, 21:17

- Przejście -

By­li tu dziś, w od­wie­dzi­ny ...
sie­dzieli aż pół godzi­ny ...
nic wiele mi nie mówili,
po­nieważ się nic nie zmienili.

Tak sa­mo na mnie patrzyli
jak kiedy byłem mały ...
poczułem się znów nic nie warty,
za złego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 stycznia 2017, 21:12

Moon G

życie staje się znośne gdy przestajesz żałować.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Moon G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 11:54Moon G sko­men­to­wał tek­st Czasami trze­ba sztur­chnąć.. aby [...]

dzisiaj, 11:30Moon G sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:27Moon G sko­men­to­wał tek­st Czasami trze­ba sztur­chnąć.. aby [...]

dzisiaj, 11:14Moon G sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:12Moon G do­dał no­wy tek­st KREW I CIEM­NOŚĆ (piosen­ka)

dzisiaj, 10:57Moon G sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

wczoraj, 22:02Moon G sko­men­to­wał tek­st para pa­ra

wczoraj, 22:00Moon G sko­men­to­wał tek­st Szkoda że większość ludzi [...]

wczoraj, 21:58Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdy dwo­je ludzi ra­zem [...]

wczoraj, 21:55Moon G sko­men­to­wał tek­st ***