Moon G

167 tekstów – auto­rem jest Moon G. 

KRWIĄ

Krwią podlane
są ziar­na mych kwiatów

Krwią zalane
są oczy mych światów

W krwi ochrzczone
dziec­ko mo­jej no­wej drogi
krwią maluje
w czer­ni nieba obłoki. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 stycznia 2019, 02:42

Twarz Mego Spełnienia

Po­maga mi wciąż two­ja pos­tać ...
twój spokój i twarz twa kamienna,
lecz kiedy Ty chcesz się wydostać
to muszę ja o tym pamiętać,

że kiedy się zat­rze granica
po­między fan­tazją i jawą
to pos­tać mo­jego oblicza
stać może [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 stycznia 2019, 02:52

Śnił mi się Monstrum

Śnił mi się Mon­strum w krainie złych świtów ...
uszkadzał me ciało ręko­ma ban­dytów ...
wy­padał me oko, ob­ry­wał mi palce,
na niebie zlot sępów, u stóp mych padalce.

Śnił mi się Mon­strum w złych zmie­rzchów krainie,
gdzie po­tok łez z oczu upar­cie wciąż płynie ...
wy­cis­kał mi z ser­ca łzy na twarz i ręce
i nag­le tak przes­tał i nie śni się więcej. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 stycznia 2019, 05:35

(Ś)wiadomość

Nie ma już was, nie ma już was, nie ma was,
którzy mówi­liście mi te sa­me przyk­re słowa ...
Już od­wróce­nia przyszedł czas
i te­raz mogę zacząć życie od nowa.

Te­raz jest Ona, te­raz jest Ona, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 grudnia 2018, 01:38

W Przytułku

W tym przy­tułku jest na spółkę
pral­ka, czaj­nik i kom­pu­ter ...
tyl­ko dziś jeszcze, na Święta,
mam dla siebie ten o, tutaj.

Łukasz już się wyprowadził,
lecz mi jeszcze go zostawił
bym się ze swą narzeczoną
całe Święta mógł [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 grudnia 2018, 05:51

Dźwięk Odnóży Pająków

Czar­ne skrzydła trzepoczące
dźwiękiem odnóży pająków ...
W ciem­nym le­sie, tam gdzie błądzę,
z trwogą dziec­ka wciąż się błąkam ...

Chłopiec uciekł nocą z domu
przed złą szczęką ser­ce chcącą
pog­ryźć pod­le bez powodu,
lecz nie zdążył za­nim słońce

wstało blas­kiem żaru ognia,
łzy wy­lało z ser­ca zgonu,
bo widziało hor­dy podłych
żywych trupów na około ...

Nas­tał ra­nek, sen się skończył,
ty­siąc mil od złego domu,
ale skrzydła trzepoczące
wciąż pająków dźwiękiem są tu. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 grudnia 2018, 06:43

Król Strach

Wiel­kie czar­ne budowle,
gdzie mie­szka Król Strach,
niereal­nie ruchome
i tyl­ko w mych snach.

Już nie tęsknię za domem,
bo­wiem nie ma go tak
jak i ich tam już nie ma,
tyl­ko tu są, w mych snach.

Kiedyś byłem aniołem,
ale spadłem na piach
i się pod­nieść nie mogłem,
bo się pat­rzył Król Strach.

Te­raz także spogląda,
ale nie ma go tak
w wiel­kich czar­nych tych oknach
tych bu­dow­li w mych snach. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 grudnia 2018, 20:47

Jakby Bóg Mi Ją Zesłał

Kocham bar­dziej niż da się
mą cu­downą Joasię,
ja o ta­kiej marzyłem
chy­ba już w pier­wszej klasie.

Po­tem miłość ktoś zabrał,
dając w za­mian cierpienie
i na długo przygasło
me naj­większe marzenie.

Urodziła się kiedy
było u mnie najgorzej,
jak­by Bóg mi ją zesłał
i to prawdą jest może ...

Po­tem lat siedemnaście
jeszcze błądząc cierpiałem,
ale w końcu, nareszcie,
nag­le tak ją spot­kałem ...

* I Lo­ve You 4EVER * 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 grudnia 2018, 05:35

posąg

Często plan twój za­wiły chcę skończyć tak prosto,
ty pokrętna, chci­wa, ma­nipu­latyw­na kros­to ...

Tyl­ko chwy­cić cię i ścisnąć oburącz tak mocno
żebyś pękła i zas­tygła w zdzi­wieniu jak posąg ... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 grudnia 2018, 19:41

Przeznaczone Głupocie

Ma­rionet­ki obłudy,
bez nadziei na zmianę,
zniewo­lone głupotą,
własną pychą pi­jane ...

W nic nie wierzą bo same,
choć nie wiedzą - są niczym,
każda z nich tyl­ko rani,
miłość dlań się nie liczy.

W sta­nie są na­wet zabić
gdy ob­ra­zisz ich cnotę ...
bez­gra­niczną i trwałą
niez­leczalną głupotę.

W paszczę bes­tii piekielnej,
sze­regiem ustawione,
idą w ogień bezwiednie
głupo­cie przeznaczone. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 grudnia 2018, 03:05
Moon G

życie staje się znośne gdy przestajesz żałować.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Moon G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 stycznia 2019, 02:42Moon G do­dał no­wy tek­st KRWIĄ

15 stycznia 2019, 02:52Moon G do­dał no­wy tek­st Twarz Me­go Spełnienia

5 stycznia 2019, 05:35Moon G do­dał no­wy tek­st Śnił mi się Mon­strum

30 grudnia 2018, 04:32Michaelowa sko­men­to­wał tek­st (Ś)wiadomość

30 grudnia 2018, 01:38Moon G do­dał no­wy tek­st (Ś)wiadomość

30 grudnia 2018, 01:18Moon G sko­men­to­wał tek­st Nawet najmądrzej­szy mędrzec nie [...]

29 grudnia 2018, 19:14danioł sko­men­to­wał tek­st Nawet najmądrzej­szy mędrzec nie [...]

26 grudnia 2018, 05:51Moon G do­dał no­wy tek­st W Przy­tułku

25 grudnia 2018, 06:46Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Dźwięk Odnóży Pająków

25 grudnia 2018, 06:43Moon G do­dał no­wy tek­st Dźwięk Odnóży Pająków