Moon G

108 tekstów – auto­rem jest Moon G. 

impas

Chcę wierzyć,
Chcę być,
chcę kochać,
chcę żyć.

Chcę mieć,
chcę dać
i nie chcę się bać.

Chcę wie­dzieć na pewno,
bo zła jest niepew­ność ...

Gdy ogar­nia mnie
to boję wciąż się. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 maja 2018, 04:04

- Metalowa Gąsienica -

Witaj!
To jest mój CZOŁG ...
Wsiadaj i o nic nie pytaj,
LET'S GO!

Niech zmiażdży Me­talo­wa Gąsieni­ca wro­ga dom
i po wszech cza­sy zat­rium­fu­je On!

I nie wy­siądę z niego póki do ce­lu nie do­jadę ...

Nie zre­zyg­nuję z nicze­go co kocham i ce­nię na prawdę!
Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 maja 2018, 04:36

Znów i Znowu

Nie pot­ra­fię być in­ny, choć nie wiem czy chciałbym ...
do każde­go, prócz Ciebie, ja­koś jest mi daleko.
Nie pot­ra­fię zaufać, z ni­kim się zaprzyjaźnić,
duży dys­tans mam na­wet do z zes­połu kolegów.

Dziś odbędzie się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 maja 2018, 06:12

Za­wiść cnotą jest ludzi nędznych,
pożywką jest dla ich małości ... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 1 maja 2018, 10:07

* Z MIŁOŚCI * (piosenka)

Tek­st na­pisał mój ko­lega - zBIG Pajęczy­na dla swo­jej żony
a ja ułożyłem mu­zykę ...
Odtwórz
Naj­piękniej­sze oczy na świecie masz,
jest niesa­mowi­ta two­ja twarz,
two­je oczy pięknie ziele­nią się,
mówią one do mnie : '' ja boję [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 maja 2018, 09:32

SKRID

Niewidzial­ny kap­tu­rek mo­ja główkę zasłania
a z na oczka małych dziurek czys­ty mrok się wyłania.
W mej krainie sa­mot­ności szwen­dam się i szu­kam domu
a dlacze­go ta­ki jes­tem ... ja nie po­wiem nikomu.

Mam oczka moje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 kwietnia 2018, 04:23

* OGRÓD BOGA *

Wejdź ze mną do Og­ro­du Boga,
gdzie znik­nie na zaw­sze trwoga.
On dla nas ma bramę otwartą
i nie ma tam wstępu dla wroga.

W nim tyl­ko jest ra­dość i szczęście,
cier­pienia tam nig­dy nie będzie,
bo Bóg [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 kwietnia 2018, 07:33

* KRECIA *

Kre­cia to suczka nasze­go kotłowego,
cud­ne to psiątko, ze­ro w nim zła ...
sta­ry już z niej jest gru­biut­ki jamniczek,
lecz dob­re ser­duszko su­nia ta ma.

Gdy ją głas­kałem wczo­raj wieczorem
to czułem szczęście i cie­szyłem się.
Kre­cia to ta­ki cu­dow­ny aniołek,
które­go Bóg zesłał na Ziemię w psie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 kwietnia 2018, 06:55

Czy Na Prawdę?

Nie zas­ta­nawiasz się nig­dy dlaczego
jest tu­taj zaw­sze ta­ki bez­pie­czny spokój,
gwiaz­dy są wi­doku niezmiennego
a pro­mienie swe słońce wy­puszcza wprost zza obłoków?

Czy Ty nie widzisz nig­dy tego
co dos­trze­gal­ne jest gołym okiem, realne
i czy nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 kwietnia 2018, 04:37

ROZWIĄZANIE

Na tym świecie są mordercy,
co mor­dują dla pieniędzy ...
Są nieludzcy i bezwzględni
i od­rażający w pełni.

Tudzież ma­ja się za lepszych,
lecz straszny­mi są dup­ka­mi ...
ka­wał z nich hul­tajów nędznych,
złem by tyl­ko zarażali.

Bo im tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 kwietnia 2018, 17:19
Moon G

życie staje się znośne gdy przestajesz żałować.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Moon G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 maja 2018, 05:33Michaelowa sko­men­to­wał tek­st impas

8 maja 2018, 04:04Moon G do­dał no­wy tek­st impas

5 maja 2018, 04:36Moon G do­dał no­wy tek­st - Me­talo­wa Gąsieni­ca - 

3 maja 2018, 06:26Moon G sko­men­to­wał tek­st Znów i Zno­wu

3 maja 2018, 06:18Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Znów i Zno­wu

3 maja 2018, 06:12Moon G do­dał no­wy tek­st Znów i Zno­wu

1 maja 2018, 20:02Moon G sko­men­to­wał tek­st Każdy ko­lej­ny dzień niesie [...]

1 maja 2018, 19:53Moon G sko­men­to­wał tek­st Zakazana miłość...  

1 maja 2018, 19:51Moon G sko­men­to­wał tek­st Każdy ko­lej­ny dzień niesie [...]

1 maja 2018, 19:48Moon G sko­men­to­wał tek­st cZŁOwiek