Moon G

151 tekstów – auto­rem jest Moon G. 

MóJ PANIE!

Tak mi dob­rze gdy im źle ...

Żyję kiedy boją się ...

Gdy ich widzę, cud­nie mi ...

Pełzną w dół w kałużach krwi ...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 17:51

NIGDY

Ni­komu nic nig­dy nie uj­dzie na sucho
bo­wiem każdy się kiedyś spo­tyka z kostuchą.

Spra­wied­li­wość tam cze­ka gdzie dro­ga się kończy
i nie można uciekać gdy ze śmier­cią Cię łączy.

Jeśli myślisz że się ko­muś co­kol­wiek upiecze
to posłuchaj słów moich co do Ciebie ja rzeczę ...

Jeśli skrzyw­dzisz co­kol­wiek co czu­je i żyje
będziesz mu­siał zapłacić na­wet gdy życie minie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 01:32

CZAS

Czas kształtu­je mo­je istnienie,
na deszczu i wiet­rze jes­tem kamieniem,
czas rzeźbi je­dyny praw­dzi­wy mój kształt
bym w końcu się stał naj­praw­dziw­szą z prawd. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 września 2018, 01:34

Ksieżyc Król Nocnego Firmamentu

Z Tobą wszys­tko jest ma­giczne,
mo­je Ty kocha­nie śliczne,
je­dyne ta­kie na tym świecie,
dla mnie wy­marzo­ne ...

Tak bar­dzo kocham Ciebie,
że chcę Cię na zaw­sze wziąć za żonę.

Wczo­raj myślałem, że ze szczęścia w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 września 2018, 14:37

SEN O NOCY

NE­VERHOOD, Gar­wo­lin 31.VIII.2018
Odtwórz
Gwiaz­dy mi­goczą wy­soko na­de mną,
na fir­ma­men­cie, który wie­cznie trwa.
Za­kap­turzo­ny Mis­trz kroczy ze mną
i de­cydu­je o tym, co jest w snach.
A oni ciągle tu, wciąż za­pat­rze­ni we włas­ny egoizm,
nie słyszą prostych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 września 2018, 02:15

147

Spełniony czy nies­pełniony ...
do końca zos­tanę sobą.
U bo­ku mej pięknej żony
już nig­dy nie będę chorował. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 września 2018, 01:34

Krajanka

Ja­nek po­jechał na An­tar­ktydę i z tej podróży na pa­miątkę przy­wiózł do Pol­ski krę ...
Była to kra Janka. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 września 2018, 02:00

Drag King Wzrok

Chwycę piłę w swe ręce
i od gardła po kroczę
jed­nym ruchem bezwzględnym
cię mi­giem wypatroszę.

Bo choć nie wiesz czy jestem
chłopak czy dziewczyna,
le­piej wiedz, że nie warto
ze mną zaczynać.

PO­WODZE­NIA W PIER­WSZY DZIEŃ SZKOŁY KOCHANIE!
NIE DAJ SIĘ CIENIASOM!

* Twój Miś * 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 września 2018, 01:46

czarne pokłosie

w naj­czar­niej­sze za­kamar­ki świata sen­nych przestworzy
uda­wałem się od zaw­sze gdy nie mogło być już gorzej
raz uciąłem łeb tam bes­tii szar­piąc szyję tępym nożem
te­raz wejdę bez pu­kania i na stół wam go położę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 września 2018, 11:46

pragne by zmora odeszła

Prag­ne by zmo­ra odeszła
z dniem je­dynas­tym wrześniem,
po je­dynas­tu miesięcach
niech w końcu zmo­ry nie będzie
bym zno­wu tak chodził jak wcześniej. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 września 2018, 09:35
Moon G

życie staje się znośne gdy przestajesz żałować.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Moon G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 17:51Moon G do­dał no­wy tek­st MóJ PA­NIE!

przedwczoraj, 08:58kati75 sko­men­to­wał tek­st CZAS

przedwczoraj, 06:11finezja sko­men­to­wał tek­st CZAS

przedwczoraj, 01:32Moon G do­dał no­wy tek­st NIGDY

20 września 2018, 01:34Moon G do­dał no­wy tek­st CZAS

15 września 2018, 17:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ksieżyc Król Noc­ne­go Fir­ma­men­tu

15 września 2018, 17:20Moon G sko­men­to­wał tek­st Ksieżyc Król Noc­ne­go Fir­ma­men­tu

15 września 2018, 17:16piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ksieżyc Król Noc­ne­go Fir­ma­men­tu

15 września 2018, 16:58Moon G sko­men­to­wał tek­st Ksieżyc Król Noc­ne­go Fir­ma­men­tu

15 września 2018, 16:55piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ksieżyc Król Noc­ne­go Fir­ma­men­tu